10.13 Jak stworzyć formularz rejestracji nabywcy?


Zaloguj się w serwisie Paysera Tickets

Wybierz wydarzenie dla którego utworzysz kod rabatowy i kliknij Zarządzaj.W menu po lewej wybierz Pola danych nabywców i kliknij Nowe pole.


Wypełnij formularz nowego pola. Nazwa pola powinna być zrozumiała i czytelna dla nabywcy. Po wyborze Obowiązkowe – nabywca będzie zmuszony podać wymagane dane. Tylko dla nabywcy – pole zostanie wyświetlone jeden raz, niezależnie od liczby nabytych biletów. Dla każdego biletu – pole zostanie wyświetlone dla każdego biletu.

Utworzone pole danych wygląda następująco:
Przy zakupie: