7.05. Noriu sukurti Pervedimų ruošinį

Pasirinkite Ruošiniai > Ruošinių sąrašas bei pasirinkite Sukurti naują ruošinį.

Atsidariusiame lange suveskite duomenis ir išsaugokite. Atliekant pervedimą ir pildant pervedimo informaciją apačioje matysite užrašą Ruošinio pavadinimas. Įveskite jo pavadinimą prieš tęsiant mokėjimą.