10.05 ID dhe nënshkrimi i projektit

Hyni në Paysera

Hyni në llogarinë tuaj Paysera.

Ju mund të regjistroheni në sistemin Paysera duke marrë aplikacionin falas Paysera Mobile të cilin mund ta shkarkoni shpejt dhe me lehtësi nga Google Play ose App Store. Më shumë informacion mund të gjeni këtu.

ID dhe nënshkrimi i projektit

Për të krijuar një event me pagesë, vendosni ID e projektit dhe fjalëkalimin e projektit në sistemin Paysera Tickets. ID dhe fjalëkalimi i projektit mund të gjenden duke hyrë në llogarinë tuaj dhe në menunë e majtë duke zgjedhur Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia > Parametrat e përgjithshme të projektit.

Nuk keni një projekt Paysera për mbledhjen e pagesave?

Si të krijoni një projekt për mbledhjen e pagesve për një shërbim të Paysera Tickets?