Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.25 Si zbriten tarifat e tërheqjes së kartës?

Kur tërhiqni para me një kartë Visa, klientit i paguhet një shumë parash e zgjedhur dhe një tarifë komisioni ngarkohet për tërheqje nga llogaria e kartës. Tarifat e zbatueshme për tërheqjen e cash në ATM jepen këtu.

Po nëse fondet për një komision  janë të pamjaftueshme? Në raste të tilla, për shembull, nëse një përdorues dëshiron të tërheqë 10 EUR nga karta e tij, por ka vetëm 10 EUR në llogarinë e tij, e gjithë shuma i paguhet përdoruesit dhe tarifa e tërheqjes zbritet më vonë (dmth. gjendja e llogarisë behet negative dhe shlyhet sapo llogaria rimbushet).