Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.16 Cilat tarifa zbatohen kur paguani me kartë ose tërheqni cash nga ATM?

Tarifa mund të aplikohen kur paguani me kartën Visa ose kur tërheqni para në ATM. Shuma e tarifës varet nga vendi dhe monedha në të cilën është bërë transaksioni i pagesës ose është tërhequr paraja.

Tarifat kur paguani me kartën e pagesës në internet ose në pikat fizike të shitjes:

  • Nëse pagesa bëhet në vendet e BE* në monedhën euro - pagesa është gjithmonë falas.
  • Nëse pagesa bëhet në vendet e BE në një monedhë jo-euro, një veprim do t'ju kushtojë 0.10 EUR + 0.70% të shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).
  • Nëse pagesa bëhet jashtë BE (në çdo monedhë) - një transaksion do t'ju kushtojë 0.10 EUR + 1.20% e shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).

    Tarifat për tërheqjen e parave në ATM:

  • Nëse tërhiqni para në një vend të BE* në EUR, një tërheqje do t'ju kushtojë vetëm 1 EUR.
  • Nëse tërhiqni para në një vend të BE, por në valutë jo-euro, ky veprim do t'ju kushtojë EUR 1 + 1.8% të shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).
  • Nëse tërhiqni para jashtë BE (në të gjitha monedhat) - ky veprim do t'ju kushtojë 1.50 EUR + 1.8% e shumës (tarifa e konvertimit të monedhës).

    Të gjitha tarifat e kartës së pagesës Visa i gjeni këtu.

*BE - Vendet e Bashkimit Evropian