6.03 Periudha e rimbushjes së llogarisë
  • Transfertat midis përdoruesve të Paysera kreditohen menjëherë.
  • Transfertat standarde depozitohen në llogarinë IBAN 5 herë në ditë (në ditët e punës).
  • Kreditim i menjëhershëm i SEPA Instant (transfertat e menjëhershme).
  • Koha e kreditimit të transfertave të tjera varet nga mënyra e zgjedhur e rimbushjes. Koha e rimbushjes jepet në secilën metodë. Ju lutemi vini re se metodat e rimbushjes së llogarisë janë në dispozicion këtu.

E rëndësishme. Nëse një rimbushje është kryer pa ndjekur udhëzimet, mund të zgjasë më shumë sesa paraqitet.