6.02 Si mundet një person tjetër të transferojë para në llogarinë time?
  1. Një person tjetër që përdor Paysera mund të kryejë një transfertë të drejtpërdrejtë nga llogaria Paysera e tij në llogarinë tuaj Paysera. Specifikoni llogarinë tuaj të brendshme EVP **********, numrin IBAN të llogarisë Paysera, adresën email, ose numrin e telefonit. Paratë do të mbërrijnë menjëherë në llogarinë tuaj.
  2. Nëse një person tjetër kryen pagesa në monedhën EUR, ju thjesht mund t'i specifikoni numrin e llogarisë IBAN tuaj dërguesit i cili gjendet në seksionin Llogaritë dhe Kartat > Pasqyrimi i Llogarisë. Paysera është një anëtar i sistemeve të tilla si SEPA, SEPA Instant ose Target2 që lejon përfitimin e pagesave në llogarinë tuaj IBAN nga e gjithë bota.
  3. Të gjitha metodat e tjera të rimbushjes së llogarisë janë të disponueshme pasi të keni marrë udhëzime në llogarinë tuaj Paysera, në seksionin Llogaritë dhe Kartat > Rimbushja e Llogarisë. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni këtu.