Knowledgebase: 1. Hapja e Llogarisë
1.12 Në cilën moshë mund të përdor një llogari Paysera?

Ju mund të bëheni klient i Paysera që prej moshës 7 vjeçare.

Të gjitha informacionet se si të regjistroheni në sistemin Paysera dhe t'i nënshtroheni identifikimit janë në dispozicion këtu.