Knowledgebase: 1. Hapja e Llogarisë
1.03 Identifikimi

Paysera Albania është një institucion i liçencuar i parasë elektronike që rregullohet nga autoriteti mbikëqyrës Banka e Lituanisë dhe ligjet që rregullojnë proçedurën për kujdesin dhe identifikimin e duhur të klientit. Të dhënat personale të klientëve të Paysera AL përpunohen në përputhje me aktet ligjore të Republikës së Shqipërisë dhe Politikën tonë të Privatësisë.

Klientët duhet të identifikojnë veten e tyre në mënyrë që të përdorin shërbimet Paysera. Një pasaportë ose një kartë identiteti dhe një pyetësor i plotësuar Njihni Klientin Tuaj kërkohen për identifikim. Dokumentet mund të dorëzohen në llogarinë Paysera përmes një kompjuteri me një kamera të instaluar ose përmes aplikacionit celular Paysera.

1. Identifikimi përmes një PC me një kamera. Identifikohuni në llogarinë tuaj personale Paysera, klikoni në Kryej identifikimin prej Dorëzoni një fotografi të dokumentit tuaj personal, pastaj zgjidhni Kryej dhe dorëzoni një fotografi të dokumentit dhe një selfie. Ju lutemi plotësoni edhe pyetësorin Njihni Klientin Tuaj. Nëse paraqisni një kopje të dokumentit me cilësi të lartë së bashku me një fotografi të fytyrës suaj dhe plotësoni saktë pyetësorin, identiteti juaj do të konfirmohet brenda 4 orëve të punës.
2. Identifikimi përmes aplikacionit. Hyni në llogarinë tuaj dhe prekni Identifikim i papërfunduar, pastaj kryeni të gjitha hapat e dhënë të identifikimit në aplikacion. Nëse paraqisni një kopje të dokumentit me cilësi të lartë së bashku me një fotografinë të fytyrës suaj dhe plotësoni saktësisht pyetësorin, identiteti juaj do të konfirmohet brenda 4 orëve të punës.

Nëse keni vendosur një adresë email në llogarinë tuaj Paysera, ne do t'ju dërgojmë atje informacione në lidhje me statusin e verifikimit të dokumentit tuaj.

Proçesi i identifikimit në aplikacionin celular Paysera: