7.10. Доказателство за извършен превод

За да предоставите доказателство, че едно плащане е било успешно извършено, от ПРЕВОДИ > Списък с преводи, изберете търсения превод и отпечатайте или запазете данните за него в PDF.
Предоставете това извлечение на получателя на нареждането. Извлеченията по Paysera сметката са равностойни на банкови извлечения.