7.08. Масови плащания

През платформата на Paysera могат да бъдат извършвани масови плащания, с които могат да бъдат нареждани и изпълняване много на брой местни и международни преводи  едновременно.
Масови плащания могат да се изпълняват до над 180 държави и във всички над 30 различни валути, които Paysera поддържа, сред които BGN, EUR, USD, RON и други. Таксите за преводите са стандартните такси за преводи през платформата на Paysera:
0.25 EUR за EUR в ЕС
7/10 EUR за всички други държави  и валути
Извършването на масови плащания се осъществява чрез качването на файл с информация за преводите в системата на Paysera. най-отдолу можете да намерите нашия примерен файл, който е необходимо да попълните с данните на преводите. При попълването на файла, моля, имайте предвид следните специфики:

Задължителните данни за превод са:

име и сметка на получател
стойност, валута и основание на превод**
сметка на наредител
име на компанията / име и фамилия на физическото лице
ЕИК /ЕГН
дата на създаване и дата на изпълнение на плащането
* Запазете примерният файл. Отворете файла и въведете данните за своите плащания. Когато сте готови, копирайте цялата информация без наименованията на колоните и го поставете в празен текстови файл (напр. в Notepad). Запазете във формат .all files като го наименувате по следния начин: име.mokesis

** Сумата на преводите се означава както следва: 1 BGN > 100 BGN

Качването на файловете се извършва от меню Шаблони > Качване на файл с преводи. Изберете опция Международни преводи и кликнете на бутон Изпращане. Всеки един превод се визуализира на отделен ред и следва да бъде подписан.