13.1.01 Какво представлява услугата по иницииране на плащания (УИП)?

УИП (услуга по иницииране на плащане) е платежен метод, при който, за да плати за стоки или услуги онлайн, платецът упълномощава доставчика на платежни услуги за достъп до неговата банкова сметка чрез онлайн банкиране, където доставчикът на услуги създава и изпълнява превод.