10.13 Как да създам регистрационна форма за клиенти?

Влезте в Paysera Tickets .
Изберете събитието, за което желаете да създадете регистрационна форма и изберете Управление.


От лявото меню изберете Полета за данни на купувачи и кликнете върху Ново поле.

Попълнете формата. Името на полето трябва да посочва каква информация се изисква от клиента в конкретното поле. В случай, че сложите отметка на Задължително, клиентът ще бъде длъжен да попълни исканата информация. Само за купувач – полето ще се покаже само веднъж, независимо колко различни билета ще бъдат закупени от 1 лице; За всеки билет – полето за регистрация ще се показва толкова пъти, колкото различни билета са закупени.


Регистрационната форма изглежда така:


Когато купувате: