9.35 Как мога да активирам безконтактната функция на картата си?

За да активирате безконтактно плащане (функция NFC) на картата Paysera Visa, първо трябва да извършите плащане с помощта на ПИН кода. Ако плащането е успешно, функцията NFC се активира и другите плащания могат да се извършват с нейна помощ. Когато плащате с безконтактна карта, просто поставете картата върху четеца на безконтактни карти - ПИН кодът вече не е необходим.

Моля, имайте предвид, че за сумите за безконтактно плащане важат определени лимити. Например в Литва можете да плащате за стоки, като използвате безконтактен метод, само ако сумата на плащането не надвишава 50 евро. В различните държави може да бъдат определени различни лимити за безконтактни плащания. Можете да прочетете повече за ограниченията, прилагани в други страни, тук.