9.17 Плащането с картата е неуспешно, какво да направя?

Ако плащането с платежната карта Visa е неуспешно, моля проверете дали:

балансът по сметката на картата Visa е достатъчен за извършване на плащането. Информация как да захраните карта Visa можете да прегледате в секция „9.09. Как да захраня картата Visa?“
сте въвели коректно ПИН кода. Ако сте въвели неправилно ПИН кода 3 пъти, възможно е Вашата карта да е блокирана. В подобен случаи, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
Вашата карта е физически повредена, огъната или счупена. В такива случаи плащането може да не е успешно. Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ относно подмяна на картата.
Вашата карта все още е валидна. Ако картата е изтекла, няма да можете да извършите плащане.
сте въвели правилния CVV код при онлайн плащане. Ако 3 пъти сте въвели неправилно CVV кода, възможно е картата Ви да е блокирана. В такъв случаи, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
при онлайн плащане сте блокирали програмата за сигурност 3-D Secure 2.0. Ако случаят е такъв, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
разплащателните карти Visa се приемат в обекта, където искате да платите.
Ако все още не може да извършите плащане, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
Повече информация за местата, където ползването на карта Visa може да не е достъпно, е предоставена в секция „9.13. Къде може да не работи картата Paysera Visa?“