9.15 Какви лимити се прилагат за картата Visa?

Максималният дневен лимит на транзакциите, приложим за платежната карта Visa, е 10 000 EUR.
За теглене на пари в брой на банкомат се прилага отделен максимален дневен лимит от 600 EUR. Този лимит може да бъде увеличен по желание на клиента до 1200 EUR или 2000 EUR (има допълнителни условия).
Ако смятате, че лимитът от 10 000 EUR е твърде висок за Вас и желаете да го намалите, можете да направите това, като влезете в своя акаунт в Paysera и от менюто вляво изберете Сметки и карти  > Преглед на карти  > номер на картата > Лимити на сметка.

Задайте максималния дневен лимит за онлайн плащания, плащания в магазини, теглене на пари от банкомат. Ако към сметката са свързани повече от една карта, тези лимити са е общи за всички карти.