Njohuri bazë
7.22 Kam përfituar një transfer nga "Paysera LT", UAB. Çfarë do të thotë?

“Paysera LT”, UAB po menaxhon sistemin e pagesave elektronike Paysera, i cili vepron si ndërmjetësues në ekzekutimin e transaksioneve.

Nëse në gjendjen e një transferi të përfituar ju shihni “Paysera LT”, UAB si pagues, kjo do të thotë që paratë ju janë transferuar përmes sistemit Paysera.

Ju mund ta shihni paguesin aktual në fushën e Qëllimi i Pagesës, ku tregohet emri dhe mbiemri i paguesit (ose emri i kompanisë) dhe qëllimi i pagesës.