7.05 Si të krijoni një model transferi?

Në pjesën Modelet> Modele të transfereve zgjidhni Krijoni një model të ri.

Vendosni të dhënat dhe ruani modelin. Kur kryeni një transfer dhe vendosni detajet e transferit, do të shihni fushën e Emri i Modelit në fund të faqes. Vendosni një emër për modelin përpara se të vazhdoni pagesën dhe ruani të dhënat.