7.03 Transferet e ekzekutuara

Për të parë transferet e ekzekutuara nga llogaria juaj, hyni në llogarinë tuaj dhe zgjidhni TRANSFERET> Lista e transfereve. Gjithashtu mund të kontrolloni statusin e transfereve (p.sh. nëse transferi është ekzekutuar, ose është pezull). Gjithashtu mund të kërkoni për transferet e ekzekutuara sipas datës ose statusit: Të Gjitha, Ekzekutuar, Pa Ekzekutuar, Panënshkruar.