13.1.11 A mundet që refuzimi i pëlqimeve shtesë të shkurtojë procesin e pagesës?

Po, një mundësi e tillë është në dispozicion.

Procesi i pagesës mund të shkurtohet duke kaluar hapin e konfirmimit të pëlqimit në dritaren e pagesës. Në këtë mënyrë procesi i pagesës mund të jetë më i shpejtë pasi që pas krijimit të një pagese dhe zgjedhjes së një banke, blerësi do të ridrejtohet automatikisht në dritaren e pagesës, d.m.th. ata nuk do të duhet të konfirmojnë veçmas një pëlqim për të përpunuar detajet e paguesit.

Për të aktivizuar këtë veçori, ndërmerr hapat e mëposhtëm.

  1. Azhurnoni integrimin teknik të projektit në një mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë:
  • Nëse po përdorni një integrim të krijuar dhe mirëmbajtur nga ne - përdorni versionet e gatshme në seksionin Plugins and Platforms.
  • Nëse jeni duke përdorur integrimin tuaj, shtoni një parametër shtesë ("blerësi_pëlqim") në pyetjen e pagesës (merrni parasysh informacionin e dhënë në përshkrimin e parametrit). Integrimi me një bibliotekë.

   2. Kontaktoni Shërbimin e Klientit, në mënyrë që të aktivizojmë funksionin e treguar.