13.1.08 Cili është ndryshimi midis mënyrave të pagesës së Bank Link dhe PIS?
 

Bank Link

Paysera PIS

Çmimi i bankës ose sistemit Deri ne 3% të shumës

Pa pagesë

Përzgjedhja e bankave

Vetëm disa banka të LT, LV dhe EE

Përzgjedhje e gjerë e bankave ose sistemeve në vende të ndryshme të Evropës

Procesi i pagesës

Një shabllon pagese krijohet nga banka dhe klienti vetëm duhet ta konfirmojë atë.

Një shabllon pagese për bankën krijohet nga ofruesi i shërbimit PIS dhe klienti vetëm duhet ta konfirmojë atë.

Shpejtësia e pagesës

2 hapa të pagesës

2–3 hapa të pagesës

Koha e kreditimit për tregtarin

3–5 min. 

3–5 min. (në raste të rralla, deri në 1 ditë pune)

Konfirmimi i pagesës

Siguria

Pagesa konfirmohet në përputhje me mjetet e rreshtuara me bankën (p.sh. fjalëkalimet nga kartela e kodeve, gjeneratorit ose aplikacionit special).

Pagesa konfirmohet në përputhje me mjetet e rreshtuara me bankën (p.sh. fjalëkalimet nga kartela e kodeve, gjeneratorit ose aplikacionet speciale).