13.1.06 Cilat janë përfitimet për blerësin?
  • Procedurë e thjeshtë dhe e qartë pagese e cila ekzekutohet në disa hapa.
  • Niveli më i lartë i sigurisë është siguruar për procesin e pagesës dhe të dhënat e paraqitura.
  • Pas përfundimit të suksesshëm të pagesës, paratë shpejt arrijnë tek tregtari dhe mund të sigurojnë sigurimin e shpejtë të mallrave dhe shërbimeve.
  • Pas një pagese të suksesshme, blerësi gjithmonë merr një letër që konfirmon pagesën si provë.