13.1.05 Cilat janë përfitimet e metodës së pagesës PIS për tregtarin?
  • Kjo metodë e mbledhjes së pagesave po bëhet gjithnjë e më e përhapur dhe mund të përdoret në vende të ndryshme pasi Paysera ka integruar pothuajse 100 banka të ndryshme dhe institucione pagese. Numri i bankave po rritet vazhdimisht.
  • Kur mbledh pagesa nga PIS, tregtari paguan një tarifë komisioni e cila varet vetëm nga një numër transaksionesh ose qarkullimit, d.m.th. nuk zbatohet asnjë tarifë shtesë bankare ose sistemi.
  • Sapo një blerës të bëjë një pagesë dhe paratë të arrijnë në Paysera, pagesa kreditohet menjëherë në llogarinë e tregtarit. Zakonisht koha e kreditimit zgjat 3-5 minuta në disa raste në varësi të një banke ose vendi specifik deri në 1 ditë pune.
  • Kthimi i thjeshtë dhe i shpejtë i fondeve tek blerësi.
  • Përzgjedhja fleksibile e metodave të pagesës, d.m.th. shpesh tregtarët vetë vendosin për funksionimin e pagesës së PIS.
  • Në rast të ndërprerjeve të shërbimit nga ana e bankës, është e mundur të kaloni përkohësisht metodën e pagesës në Bank Link (për bankat specifike që janë aktivizuar në projektin tuaj) ose të përdorni udhëzime pagese. Meqenëse Paysera ka mundësi të ndryshme pagese, nuk është e nevojshme të çaktivizohet plotësisht mundësia për të paguar përmes një banke specifike e cila ndonjëherë ndodh me ofruesit e tjerë të shërbimeve të fillimit të pagesave.
  • Shërbimi përmirësohet vazhdimisht dhe do të jetë më i shpejtë dhe më i përshtatshëm në të ardhmen si për tregtarin ashtu edhe për blerësin.