13.1.04 A është e sigurtë të bëhet pagesa nga PIS?
  • Shërbimi PIS mund të sigurohet vetëm nga ofruesit e licencuar të shërbimeve të pagesave (lista e ofruesve të Lituanisë është në dispozicion këtu) të cilët duhet të sigurojnë sigurinë e pagesave dhe konfidencialitetin e detajeve të paguesve.
  • Paysera nuk ruan detajet e asnjë paguesi në lidhje me të dhënat e personalizuara të sigurisë në sistemet dhe serverat e teknologjive të informacionit të përdorura.
  • Detajet e personalizuara të hyrjes përdoren vetëm gjatë një seance të vetme gjatë së cilës ato janë të koduara dhe nuk mund të jenë as të dukshme, as të restauruara, as të përdorura. Prandaj paguesi kur paraqet një kërkesë për të filluar një urdhër pagese duhet të verifikojë identitetin e tyre çdo herë në bankën që administron llogaritë e tyre.
  • Të dhënat e siguruara nga paguesi kur ekzekuton një pagesë dhe transferohen në bankën e paguesit vetëm përmes një kanali të sigurtë mbrohen me certifikatën SSL. Kështu, detajet e hyrjes së paguesit në bankën në internet dhe konfirmimi i urdhërpagesave dhe kodet e kërkesave të informacionit të llogarisë (autorizimi) mbeten të sigurta dhe nuk mund të merren nga personat e tretë.
  • Më shumë informacione në lidhje me sigurinë më të lartë të Paysera janë në dispozicion këtu.