13.1.02 Sa kushton ky shërbim?

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS) u ofrohet klientëve që mbledhin pagesa përmes Paysera falas. Kështu, një klient paguan vetëm një tarifë e cili varet nga qarkullimi ose numri i transfereve.

Nëse pagesat mblidhen përmes Bank Link, një tarifë e caktuar bankare (tarifa varet nga një bankë specifike e zgjedhur gjatë një pagese) ngarkohet përveç tarifës së komisionit.

Më shumë informacion mbi tarifat janë në dispozicion këtu.