Njohuri bazë: 19. Bankimi i Hapur
19.06 Çfarë është AISP?

AISP qëndron për Ofruesit e Shërbimeve të Informacionit të Llogarisë. Këta ofrues të shërbimeve janë të autorizuar të shohin informacionin e llogarisë së pagesës së klientit, nëse një leje e tillë jepet nga konsumatori.