Njohuri bazë: 19. Bankimi i Hapur
19.05 Çfarë është PISP?

PISP qëndron për Ofruesit e Shërbimeve të Fillimit të Pagesave. Këta ofrues të shërbimeve janë të autorizuar të fillojnë pagesën në emër të klientit nëse ata kanë dhënë një leje të tillë.