Njohuri bazë: 19. Bankimi i Hapur
19.03 Çfarë është API?

API qëndron për ndërfaqen e programimit të aplikacioneve dhe është një ndërfaqe për ndarjen e informacionit ndërmjet shërbimeve dhe aplikacioneve në internet.