Njohuri bazë: 8. Këmbimi valutor.
8.03 A duhet të konvertoj valutën para se të kryej një transfer?

Ju mund të konvertoni valutën para një transferi ose kur kryeni një transfer. Kur plotësoni detajet e një transferi zgjidhni valutën e trasferit. Sistemi do t'ju informojë nëse shuma në monedhën e zgjedhur është e pamjaftueshme dhe do t'ju ofrojë këmbimin valutor.