Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.25 Unë kam krijuar SMS me fjalë kyçe. A mund të kryej pagesa testuese me SMS?

Po, mundeni.

Shkoni në llogarinë tuaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia dhe klikoni në Cilësimet e Projektit > Fjalët kyçe të SMS.

Zgjidhni fjalën kyçe dhe klikoni në ikonën e telefonit për të provuar një mesazh.

Në dritaren e hapur, futni të dhënat e kërkuara dhe klikoni në Dërgo.

Këto SMS mesazhe provë mund të shihen në seksionin Projekte dhe Aktivitete > Lista e SMS Mesazheve.