Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.22 Programuesit po kërkojnë për parametrat unique_id dhe sign_pasword. Ku mund t’i gjej?

Parametri unique_id është numri unik i klientit.

Parametri project_id është numri i projektit, i cili mund të gjendet në Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia. ID-ja shfaqet pranë projektit.

Parametri sign_password mund të gjendet në Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia duke klikuar në Cilësimet e Projektit > Cilësimet e Përgjithshme të Projektit.