Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.21 A mund të programoj butonin Dhuro nëse zgjedh shtojca (plugin) CMS?

Sipas specifikimeve, mund të instaloni sistemin e pagesave dhe butonin Dhuro në një sistem që mbështet PHP.

Shtojcat (plugin) janë krijuar për mallra që shesin sistemet e dyqaneve. Butoni Dhuro mund të gjendet në.