Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.19 Unë kam shkarkuar versionin më të fundit të shtojcës (plugin) CMS, por nuk arrij të instaloj modulin e pagesës. Pse?

Udhëzimet jepen në dosje të secilit modul.

Është e mundur që jeni përpjekur të instaloni modulin duke zgjedhur arkivin kryesor në vend të arkivit të brendshëm me udhëzime.