Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.17 Unë kam vendosur numrin e projektit në dyqanin tim elektronik, por prapë më shfaqet një gabim 0x6. Si mund ta heq gabimin?

Ky gabim do të thotë që, për ndonjë arsye, ID e projektit nuk transmetohet.

Kontrolloni kodin i cili transmetohet në http://www.paysera.com/pay në fazën e fundit. Mund ta kontrolloni duke përdorur Firefox shtuar ne Firebug ose shtesa te tjera.

Ky gabim mund të shfaqet gjithashtu nëse monedha është caktuar gabimisht ose nëse lihet një hapësirë kur tregoni ID-në e Projektit.