Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.15 Si funksionon pagesa testuese?

Pas zgjedhjes së një mënyre pagese, ju do të ridrejtoheni menjëherë në faqen në të cilën do të ishit ridrejtuar nëse do të kishit kryer një pagesë të vërtetë. Asnjë bankë ose të dhëna të tjera nuk do të përdoren. Pagesat tuaja provuese mund t’i shihni në listën e pagesave. Për të mundësuar pagesa provë, ndryshoni cilësimet e projektit dhe caktoni faqen tuaj në internet parametrin e testit me vlerën 1, p.sh. provë => 1.