Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.14 Parametri i Nënshkrimit është i pasaktë, shfaqet gabimi 0x14. Çfarë duhet të bëj?

Kontrolloni nëse e keni vendosur fjalëkalimin e projektit në fushën Fjalëkalimi i nënshkrimit.

Fjalëkalimi i projektit mund të gjendet në llogarinë tuaj duke zgjedhur Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e mia dhe duke klikuar në Cilësimet e projektit> Cilësimet e përgjithshme të projektit.

Ju lutemi sigurohuni që versionet e shtojcave (Plugin) dhe specifikimet e API të përputhen. Gjithashtu, adresa mund të mos funksionojë me një hapësirë në fund, e cila është një simbol i veçantë që mund të shkaktojë gjenerim të pasaktë.