Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.11 Si kodohen numrat e telefonit të klientëve kur mbledhin pagesa me SMS?

Numrat e telefonit të klientëve kodohen nga kodi i vendit të tyre në fillim dhe vazhdojnë me numrin e tyre të telefonit, p.sh. një numër Kosove: 383xxxxxxxx.