Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.10 A ka ndonjë mundësi t'u dërgoni përdoruesve një letër me email të nënshkruar nga unë pas konfirmimit të transferit? Nëse po, a ka mundësi të dërgoni letra të ndryshme konfirmimi për ngjarje të ndryshme?

Ky funksionalitet mund të instalohet në dosjen e thirrjes.