Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.08 Kur e ndryshon një status pagese sistemi juaj?

Nëse përdorni një shtojcë (plugin), statusi do të ndryshojë pas një pagese të suksesshme, dmth pasi të merrni një pagesë dhe sistemi ynë të kryejë një telefonatë pa gabime në sistemin tuaj.