Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.06 Sa herë e dërgon sistemi juaj informacionin e pagesës?

Nëse pas transmetimit të parë të informacionit thirrja jonë nuk merr rregulloren e duhur, ne do ta përsërisim atë në 1, 3 dhe 24 orë.