Njohuri bazë: 16. Pyetjet teknike
16.05 Unë kam krijuar një dyqan elektronik në bazë të CMS. Si mund ta instaloj platformën e pagesës?

Duhet të instaloni një nga shtojcat e përshtatshme për sistemin tuaj. Shtojcat mund t'i gjeni në adresën.

Në rast se nuk mund ta gjeni atë që ju nevojitet, ju lutemi referojuni specifikimit tonë kur të bëni integrimin.