3.04 Mundësimi i njoftimeve për rrjedhën e fondeve në llogari

Cilësimet> Llogaria e Pagesës> Njoftimet për rrjedhën e fondeve> Krijoni njoftim të ri.

Këtu mund të zgjidhni se si dëshironi të merrni njoftime rreth pagesave hyrëse ose dalëse, transaksioneve të këmbimit valutor ose transfereve të mbrojtura me fjalëkalim. Ju mund të merrni njoftime në 3 mënyra:

  • Email
  • SMS
  • Adresa e Internetit (URL)


Ju lutemi vini re se tarifat zbatohen për informacionin që dërgon me SMS në telefonin tuaj ose në adresën tuaj të Internetit (URL). Tarifa do të tregohet në llogarinë tuaj kur të zgjidhni këtë lloj njoftimi.