3.03 Ndryshimi i limiteve të llogarisë

Në rast se doni të ndryshoni kufijtë e llogarisë, futuni në llogarinë tuaj Paysera, zgjidhni Cilësimet> Limitet , Të Drejtat, Autorizimet nga menyja e majtë dhe, në dritaren e hapur, klikoni te Drejtat dhe limitet e transferve. Pastaj, në tabelën e limiteve të transferit, klikoni në Ndryshoni limitet, bëni ndryshime në limitet tuaj dhe ruani ndryshimet. Ju lutemi vini re se limitet e reja hyjnë në fuqi për 12 orë.

Ju kujtojmë se personat individual, në mënyrë që të përdorin limite të pakufizuar, duhet të ndërmarrin një hap shtesë identifikimi - duke konfirmuar identitetin e tyre duke bërë një thirrje video me Google meet. Butoni i regjistrimit për një thirrje Google meet do të jetë i dukshëm në llogarinë Paysera Cilësimet> Limitet, të Drejtat, Autorizimet. Nëse limitet standarde janë të mjaftueshëm për ju, ky veprim nuk është i nevojshëm.

Klientët e biznesit mund të ndryshojnë limitet në llogaritë e biznesit sipas dëshires së tyre. Identifikimi shtesë (p.sh. duke bërë një thirrje video) nuk është i nevojshëm.