3.02 Unë nuk kam marrë kodin shtesë të konfirmimit të hyrjes për SMS

Nëse nuk keni marrë një kod shtesë konfirmimi të hyrjes për SMS, përpara se të kërkoni një SMS tjetër, ju lutemi ndërmerrni veprimet e mëposhtme:

1. resetoni telefonin tuaj;

2. provoni të dërgoni një kod konfirmimi të hyrjes nga një pajisje tjetër, nëse keni mundësi;

3. sigurohuni që telefoni juaj të mos jetë në modalitetin roaming, pasi të qenit në modalitetin roaming mund t'ju ndalojë të merrni mesazhe SMS;

4. nëse përdorni SIM kartelë të parapaguar, sigurohuni që periudha e vlefshmërisë së llogarisë tuaj të mos ketë mbaruar. Në disa vende, mungesa e parave të mjaftueshme në llogari kartele mund të bllokojë marrjen e mesazheve SMS.


Nëse pas kryerjes së veprimeve të përmendura dhe përsëritjes së veprimeve për të marrë një kod, përsëri nuk jeni në gjendje ta merrni kodin në telefonin tuaj, ju lutemi na kontaktoni dhe jepni përgjigje për këto pyetje:

1. A po përjetoni ndonjë problem të lidhjes mobile aktualisht?

2. A jeni në gjendje të merrni mesazhe të tjera SMS?

Pas marrjes së informacionit, ne do të kërkojmë për shkaqet e mosfunksionimit dhe do t'ju japim përgjigje.