Njohuri bazë: 2. Llogaria e biznesit
2.08 A mund të autorizohet një transfer nga dy persona?

Po, një transfer mund të autorizohet nga dy persona.

Para së gjithash, drejtuesi i një kompanie duhet të sigurojë të drejtat për një person (a) tjetër që do të jetë në gjendje të autorizojë transfere.

  • Hyni në llogarinë e kompanisë, zgjidhni Cilësimet> Limitet, të Drejtat, Lejet, pastaj klikoni në Të Drejtat dhe limitet e transfereve;
  • Nëse një nga këta dy persona është vetë Përfaqësuesi, atëherë klikoni në "Ndrysho limitet" pranë detajeve të kontaktit të Përfaqësuesit, ose
  • nëse dëshironi të shtoni persona të rinj, zgjidhni Krijo leje të re;
  • Në fushën ID e përdoruesit ose emri i hyrjes, futni ID-të e përdoruesit të Paysera të personit (ve) të ri dhe klikoni në Shto;
  • Shkoni poshtë. Në fushën e llojit të duhur të Autorizimit, do të jeni në gjendje të zgjidhni Lloji A ose Lloji B. Përshkrimet e llojeve mund të gjenden në llogarinë tuaj.
  • Pas kryerjes së këtyre veprimeve, klikoni në Ruaj.


Kur një person i autorizuar formon një transfer, personi tjetër i autorizuar do të jetë në gjendje ta shohë atë në llogarinë e kompanisë te Transferet> Lista e Transfereve - transferi do të jetë i paautorizuar. Ky transfer do të ekzekutohet vetëm kur të nënshkruhet.