Njohuri bazë: 2. Llogaria e biznesit
2.06 A është e mundur të jepni vetëm autorizime të caktuara për një punonjës?

Po, ju mund t'u jepni punonjësve të kompanisë autorizim për të kryer vetëm disa ose të gjitha operacionet e menaxhimit të llogarisë.

Cilësimet mund të rregullohen duke zgjedhur Cilësimet> Limitet, të Drejtat, Autorizimet dhe redaktimin e Autorizimeve shtesë të hyrjes ose të Drejtave dhe limiteve të transferit për një person të zgjedhur.