Njohuri bazë: 2. Llogaria e biznesit
2.05 Autorizimi për të menaxhuar një llogari: cili është ndryshimi midis autorizimeve shtesë të hyrjes dhe limiteve të transferit?

Në Cilësimet Autorizimet shtesë të hyrjes, ju mund të jepni të drejta për një person jo vetëm për të kryer veprime të caktuara në llogari, por edhe për të menaxhuar projekte.

Në Cilësimet e të Drejtave dhe limiteve të transfereve, ju mund t'i jepni një personi të drejtat për të parë një llogari, për të formuar transfere dhe për t'i nënshkruar ato, si dhe të vendosni limite monetarë për këto transaksione.