Njohuri bazë: 2. Llogaria e biznesit
2.04 Si të jepni autorizim për një person tjetër në llogarinë e kompanisë?

Një llogari e korporatës mund të menaxhohet nga Përfaqësuesi i një kompanie dhe punonjës të tjerë të cilëve u janë dhënë të drejta të tilla në sistem nga Përfaqësuesi.

Në mënyrë që Përfaqësuesi i një kompanie të japë leje për të kryer transaksione në llogarinë e korporatës Paysera për punonjësit e tjerë, punonjësit duhet të identifikohen klientët e Paysera.

Si t'i jepet autorizim një personi tjetër?

Për të dhënë autorizim, hyni në llogarinë tuaj, në menunë e majtë, zgjidhni Cilësimet> Limitet, të Drejtat, Autorizimet> Të Drejtat dhe limitet e transferit dhe klikoni në Krijoni autorizim të re;
Futni ID-në e përdoruesit ose adresën e postës elektronike të punonjësit (emri i hyrjes) dhe klikoni në Shto;
Në dritaren e hapur, tregoni të drejtat dhe limitet që dëshironi të jepni dhe klikoni në Ruaj. Të drejtat dhe limitet e dhëna do të hyjnë në fuqi për 12 orë.