Njohuri bazë: 2. Llogaria e biznesit
2.02 Unë kryej veprimtari individuale nën një çertifikatë biznesi. Kam nevojë për një llogari biznesi.

Nëse kryeni një aktivitet individual nën një çertifikatë biznesi, mund të grumbulloni pagesa në llogarinë tuaj personale.

Nëse dëshironi që fondet e aktivitetit të grumbullohen në një llogari të veçantë, mund të hapni një llogari shtesë. Informacioni se si mund të bëhet kjo është në dispozicion këtu.