Njohuri bazë: 1. Hapja e llogarisë
1.12 Nga cila moshë mund të filloj të përdor llogarinë Paysera?

Ju mund të bëheni klient Paysera që nga mosha 7 vjeç.

Të gjitha informacionet se si të regjistroheni në sistemin Paysera dhe t'i nënshtroheni identifikimit janë në dispozicion këtu.